Giá trị thời gian của Tiền tệ

Khi nghĩ về Finance – Tài chính, điều đầu tiên hiện ra đối với mình là Giá trị thời gian của Tiền tệ – một khái niệm cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Tài chính. Vậy, Giá trị thời gian của Tiền tệ là gì? Continue reading “Giá trị thời gian của Tiền tệ”

Advertisements