The Others

Đôi khi chúng ta nhận ra một điều rằng, chúng ta là những người còn lại trong một câu chuyện của người khác. Chúng ta không phải nhân vật chính của câu chuyện đó, chúng ta là những kẻ sót lại, những người khác, hay đôi khi là những người thất bại mà câu chuyện không kể đến. Continue reading “The Others”

Advertisements

Giá trị thời gian của Tiền tệ

Khi nghĩ về Finance – Tài chính, điều đầu tiên hiện ra đối với mình là Giá trị thời gian của Tiền tệ – một khái niệm cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Tài chính. Vậy, Giá trị thời gian của Tiền tệ là gì? Continue reading “Giá trị thời gian của Tiền tệ”